Море Грошей

04119 Украина, г. Киев, ул. Деревлянская, 16А

ОФЕРТА

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

на укладення Договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відтиску печатки при підписанні правочинів щодо надання фінансових послуг та інших пов’язаних з ними правочинів

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «КРЕДИТ КОМЕРЦ», ідентифікаційний код юридичної особи: 39912232, адреса місцезнаходження: м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 16, ЛІТ. А, що надалі за текстом іменується як«Кредитна установа», оголошує Публічну пропозицію (надалі за текстом – Оферта) на укладання Договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відтиску печатки при підписанні правочинів щодо надання фінансових послуг та інших пов’язаних з ними правочинів (надалі за текстом – Договір) та приймає на себе зобов’язання (вважає себе зобов’язаною) за Договором перед фізичними особами, які приймають (акцептують) Оферту (надалі за текстом у множині – Одержувачі фінансових послуг, а в однині – Одержувач фінансових послуг). У зв’язку з оголошенням Оферти пропонуються (визначаються) наступні умови зазначеного Договору:

 

  1. Керуючись нормами статті 207 Цивільного кодексу України, при підписання зі сторони Кредитної установи правочинів (правочину) щодо надання фінансових послуг та інших пов’язаних з ними правочинів (в тому числі додатків, додаткових угод до вчинених правочинів) Кредитна установа може використовувати (пропонує використовувати) факсимільне відтворення аналогу власноручного підпису керівника Кредитної установи та відтиску печатки Кредитної установи, що здійснене за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, за наступним зразком:

(Зразок факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису керівника Кредитної установи та відтиску печатки Кредитної установи)

  1. При прийнятті фізичною особою (Одержувачем фінансових послуг) Оферти та з моменту підписання нею Акцепту оферти на укладання Договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відтиску печатки при підписанні правочинів щодо надання фінансових послуг та інших пов’язаних з ними правочинів:
  2. a) Договір про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відтиску печатки при підписанні правочинів щодо надання фінансових послуг та інших пов’язаних з ними правочинів вважається таким, що укладений з додержанням вимог законодавства України щодо письмової форми правочину, а також з наміром створити правові наслідки, що обумовлені Договором.
  3. b) Договір про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відтиску печатки при підписанні правочинів щодо надання фінансових послуг та інших пов’язаних з ними правочинів є укладеним з повним розумінням Сторонами його правової природи, прав та обов’язків сторін, що виникають на підставі цього Договору, його правових наслідків, обставин, що мають істотне значення для його укладання.
  4. c) Договір про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відтиску печатки при підписанні правочинів щодо надання фінансових послуг та інших пов’язаних з ними правочинів не вчинено з наміром приховання іншого правочину, що вчиняється його сторонами.
  5. d) Договір про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відтиску печатки при підписанні правочинів щодо надання фінансових послуг та інших пов’язаних з ними правочинів укладено сторонами за відсутності обставин, що перешкоджають його укладанню.

е) Договір про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відтиску печатки при підписанні правочинів щодо надання фінансових послуг та інших пов’язаних з ними правочинів вважається укладеним на невизначений строк.

 

  1. Ця Оферта та підписаний фізичною особою (Одержувачем фінансових послуг) Акцепт оферти на укладання Договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відтиску печатки при підписанні правочинів щодо надання фінансових послуг та інших пов’язаних з ними правочинів складають єдиний письмовий документ, що є Договором про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відтиску печатки при підписанні правочинів щодо надання фінансових послуг та інших пов’язаних з ними правочинів.

 

  1. Дана Оферта набирає чинності з 25 серпня 2016 року та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання Оферти на інтернет-сторінці Кредитної установи за електронною адресою: http://www.mgroshi.com.ua

 

Генеральний директор

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КРЕДИТНА УСТАНОВА «КРЕДИТ КОМЕРЦ»